< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง

ข่าว และบทความ

ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง คุณเองก็ทำได้
ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง คุณเองก็ทำได้

           คุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตโดยปราศจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ และปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ

           มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเรื่องความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิง ไม่มองว่าเป็นความผิดของฝ่ายหญิงที่ถูกกระทำ

           ไม่เพิกเฉยเมื่อพบการทำร้ายผู้หญิง ควรรีบให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ เช่น โทรศัพท์แจ้งตำรวจ การให้ที่พักพิงชั่วคราว

           เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่และให้ข้อมูลเรื่องความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างคุณ

           เป็นตัวอย่างของการละเลิก ไม่มีพฤติกรรมที่นำไปสู่ความรุนแรงต่อผู้หญิงให้กับลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิด เช่น ไม่ทำร้ายภรรยา ปฏิเสธสื่อลามกทุกรูปแบบ ไม่นอกใจคู่ครอง

           มีท่าทีเป็นเพื่อนที่ดี ให้กำลังใจและความเข้าใจต่อผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง เป็นเพื่อนให้คำปรึกษา แนะนำแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ และรักษาความลับของหญิงที่เดือดร้อน

           สนับสนุนหน่วยงานที่ทำงานด้านการยุติความรุนแรงหรือช่วยเหลือผู้หญิงโดยการบริจาคเงิน เข้าร่วมการรณรงค์ต่าง ๆ

ครอบครัว

           อบรม เลี้ยงดูและปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทั้งลูกหญิงและลูกชายให้เท่าเทียมกัน เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช้การอบรมสั่งสอนลูกแบบสองมาตรฐาน เช่น การสอนให้ลูกผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานบ้าน ขณะที่ลูกผู้ชายไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

           พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีงามของการมีความรัก เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ยอมรับและให้ความสำคัญของบทบาทซึ่งกันและกัน

           หันหน้าเข้าหากัน พูดคุยปรึกษาหาทางออกอย่างสันติ เมื่อมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้น

           เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเห็นถึงบทบาทที่ดีของหญิงชาย

           เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเห็นถึงการไม่เสพสิ่งมึนเมา เช่น สุรา ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง

ชุมชน

           ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงภายในชุมชน มีการเอาใจใส่กันในชุมชน พบว่าชุมชนที่ไม่มีใครรู้จักกันเลย ความรุนแรงจะเกิดได้มาก

           สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน เพราะความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนจะนำไปสู่การสร้างระบบเฝ้าระวังการป้องกัน ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้

           มีความเข้าใจถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กอย่างรอบด้านและไม่มีอคติทางเพศ

           สร้างชุมชนที่ปลอดจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดอื่น ๆ อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาความรุนแรง

สังคม

           ติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง

           สร้างความตระหนักว่าเรื่องความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมแก้ไขขอขอบคุณข้อมูลจาก
มูลนิธิเพื่อนหญิง

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
แนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ ในคดีข่มขืน
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional