< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง

ข่าว และบทความ

เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง ลดปัญหาถูกละเมิดทางเพศ

 

เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง ลดปัญหาถูกละเมิดทางเพศ (ไทยโพสต์)

         
สถานการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการล่วงละเมิดสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในผู้หญิง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลครบ 100 ปี จึงได้มีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา เพื่อหาทางออกและวิธีแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทยให้สำเร็จเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยผ่านมุมมองของผู้หญิงที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีมายาวนาน

         
ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลก ด้านการวิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทยว่า สถานการณ์ของผู้หญิงในปัจจุบันนั้นหากมองผิวเผินดูเหมือนจะดีขึ้น เนื่องจากผู้หญิงได้เรียนหนังสือและได้รับการศึกษามากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทัศนคติเดิมของสังคมไทยที่มองว่าผู้หญิงนั้นเป็นเพียงผู้รองรับอารมณ์ หรือผู้ที่คอยรับทุกคนในครอบครัวนั้น ทำให้ผู้หญิงมักถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายขึ้น ซึ่งเรื่องที่เห็นชัดเจนมากที่สุดและเรียกได้ว่าเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ในปัจจุบันคือ การล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะของการ "รู้สึกอึดอัดคับข้องใจที่ไม่สามารถทำกิจกรรมที่อยากทำ แต่ทำไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิง" (ร้อยละ 33.7) เช่น การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามี หรือการที่ผู้หญิงจะเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆ ได้นั้น ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีก จึงจะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้ เป็นต้น

         
ดร.ศิริพรฝากทางออกในการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศว่า การจะแก้ไขปัญหานี้ได้ดีที่สุดนั้น ต้องแก้ไขที่วิธีคิดโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมๆ ที่มองว่าผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอ ต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ฯลฯ เหล่านี้เสียก่อน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ปกครองต้องอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้ตระหนักว่า ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าในตนเอง และกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่สำคัญควรมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมหากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น เพราะการทำงานเป็นเครือข่ายจะนำมาซึ่งทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ดี

         
รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศว่า ต้องสร้างกลไกและแนวคิดในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงโดยใช้คนในชุมชน เพราะคนในชุมชนนั้นจะรู้และเข้าใจปัญหาได้ดี ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าการใช้ความรุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง "สามีทะเลาะและทำร้ายภรรยา ซึ่งคนทั่วไปมักมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการให้ผู้นำที่อยู่ในชุมชนมาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการไม่กระทำรุนแรงต่อผู้อื่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการทำชุมชนให้เป็นป้อมปราการแรกในการป้องกันความรุนแรงได้นั้นจะเป็นเรื่องที่ดี"

         
สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวถึงปัญหาของการที่ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศว่า ส่วนใหญ่มาจากแนวคิดที่ผู้หญิงนั้น ถูกสอนให้เกิดมาต้องเป็นผู้ที่อดทนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับในปัจจุบันผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำความรุนแรงมักเป็นผู้ที่มีอำนาจ จึงทำให้การเรียกร้องสิทธิต่างเป็นไปด้วยความอยากลำบาก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ การที่จะทำอย่างไรให้ผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศลุกขึ้นปกป้องสิทธิของตนเอง โดยต้องทำให้ผู้หญิงเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเองก่อน จึงจะทำให้การเรียกร้องสิทธิสัมฤทธิ์ผล ขณะเดียวกันสังคมไทยก็ต้องทำให้แนวคิดที่ว่า ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าให้หมดไป จึงจะทำให้ความรุนแรงหายไปจากสังคมไทยเช่นเดียวกัน


ขอขอบคุณข้อมูลจากวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
แนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ ในคดีข่มขืน
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional