< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

ข่าว และบทความ

ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสพภัย

 

 

ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสพภัย (กรมสุขภาพจิต)

         
สภาพการณ์ธรรมชาติในฤดูฝนของทุกปี มักมีความสูญเสียการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ ทรัพย์สิน และชีวิต กระทบกระเทือนจิตใจผู้สูญเสีย สภาพจิตใจย่อมมีความรุนแรงทางอารมณ์สูงยิ่ง กรมสุขภาพจิตตระหนักและเร่งเยี่ยวยาจิตใจจากเหตุการณ์ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ

         
สภาพการณ์ธรรมชาติในฤดูฝนของทุกปี มักมีความสูญเสียการทำมาหากิน ทรัพย์สิน และชีวิต จากเทือกเขาสูงจนถึงพื้นที่ราบลุ่มและริมแม่น้ำลำคลอง ภัยจากลมพายุ ฟ้าผ่า น้ำป่า ดินถล่ม น้ำหลากน้ำท่วมขัง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม เกิดเหตุหลายครั้ง ยิ่งปลายฤดูฝนความสูญเสียจะมีหลายแห่งหลายที่

         
กรมสุขภาพจิตตระหนักและเร่งเยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย จากสภาพจิตใจที่มีความรุนแรงทางอารมณ์สูงยิ่ง เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือเรื่องนี้ไว้ หรือคาดไม่ถึงกับเหตุการณ์ว่าจะรุนแรง

         
การเยียวยาจิตใจนี้บุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้สุขภาพจิตในภัยพิบัติทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานยามเคราะห์ร้ายของประชาชนเป็นอย่างดี ที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้น ทั้งนี้บุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็มีส่วนช่วยเหลือเช่นกัน บางครั้งก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้วยแต่ด้วยจิตอาสาที่สูงยิ่งก็มีพลังใจในการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน

         
การทำงานช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนจากภัยธรรมชาติมิใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่บูรณาการทุกหน่วยงานงานเข้าไปร่วมฟื้นฟูช่วยเหลือทุก ๆ ด้านของกลุ่มผู้ประสบภัย องค์ความรู้เหล่านี้กรมสุขภาพจิตได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี

สำหรับองค์ความรู้ที่ใช้ เช่น
         
1. เตรียมใจรับภัยพิบัติจากธรรมชาติ
         
2. ผลกระทบทางสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ
         
3. การดูแลจิตใจหลังประสบภัยพิบัติ
         
4. การช่วยเหลือทางจิตใจผู้ประสบภัยเบื้องต้นสำหรับประชาชน
         
5. คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติ สำหรับเด็ก
         
6. คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับแกนนำชุมชน/ประชาชน
         
7. คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
         
8. คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับเด็ก ตอน "เมื่อฉันเข้าใจธรรมชาติ"
         
9. เทปวีดีทัศน์ สารคดีสื่อการสอน เรื่องวิกฤตสุขภาพจิตกรณีภัยพิบัติ (Disaster and mental health crisis)
         
10. แผ่นวีดีทัศน์วิกฤตสุขภาพจิตกรณีภัยพิบัติ (Disaster and Mental Health Crisis)
         
11. คู่มือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับพระภิกษุ
         
12. คู่มือการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจในภาวะภัยพิบัติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
          13. คู่มือการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ: ระยะฟื้นฟู (สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข/แกนนำชุมชน)
         
14. คู่มือการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ: ระยะฟื้นฟู (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข)
         
15. ผลกระทบทางสุขภาพจิตจากภัยพิบัติและบาดแผลทางจิตใจที่มีต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน: องค์ความรู้และการช่วยเหลือ
         
16. แนวทางปฏิบัติระดับชาติ เรื่อง การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต: กรณีภัยพิบัติจากธรรมชาติระดับ 4


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง
วิจัยเผย 5 ปัจจัยเสี่ยง ฆ่าตัวตาย
คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่รึป่าว ?
ฆ่าตัวตาย … เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
คุยกับใครได้บ้างเวลาท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
ธรรมะคิด เว็บธรรมะเพื่อคุณ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional