< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

ข่าว และบทความ

สุขภาพจิตดี รับปีใหม่

“ลดความทุกข์ ลดความเครียด ลดความเศร้า ลดอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทย


รับศักราชใหม่ปี 2556  กรมสุขภาพจิตเดินหน้า เร่งพัฒนางานสุขภาพจิต เพื่อให้ คนไทยมีความสุข สุขภาพจิตดี ลดความทุกข์ ลดความเครียด ลดความเศร้า ลดอัตราการฆ่าตัวตาย ตั้งเป้าพัฒนาเด็กไทยให้มีระดับ IQไม่ต่ำกว่า 100  และร้อยละ70 ของเด็กไทยมี EQไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แนะ!!ให้ประชาชนใช้หลัก 3R สร้างเสริม พลังใจให้เป็นคนมีสุขภาพจิตดี พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์

           

          รับศักราชใหม่ปี 2556 นี้ภารกิจสำคัญอันดับแรกคือการทำให้คนไทยมีความสุขสุขภาพจิตดี“ลดความทุกข์ ลดความเครียด ลดความเศร้า ลดอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทย เพราะคนที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ดี โดยกรมสุขภาพจิตจะเร่งดำเนินการพัฒนางานสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตตนเอง ดูแลสุขภาพจิตคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม  ครอบคลุมทั้งผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่เผชิญภาวะวิกฤติ พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย ทั้งการบริการดูแล การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การรักษาพยาบาลโรคทางจิตเวช และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีทางสุขภาพจิต ที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิต ผลักดันให้เกิดเครื


          “ตั้งเป้าให้เด็กไทยได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาจนมีระดับ IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100  และร้อยละ70 ของเด็กไทยมี EQไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ31ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพมีการเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ คลินิกวัยรุ่น ร้อยละ 80 ของอำเภอมีทีมวิกฤติสุขภาพจิตและทีมสุขภาพจิตฉุกเฉินคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้งานสุขภาพจิตในประเทศไทยมีการปรับปรุงและพัฒนา ช่วยลดการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” 


 ลงประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555


 

Kapook iCare


 

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง
วิจัยเผย 5 ปัจจัยเสี่ยง ฆ่าตัวตาย
คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่รึป่าว ?
ฆ่าตัวตาย … เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
คุยกับใครได้บ้างเวลาท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
ธรรมะคิด เว็บธรรมะเพื่อคุณ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional