< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

ข่าว และบทความ

นำ 'ศีลธรรม' พัฒนาคน พัฒนาชาตินำ 'ศีลธรรม' พัฒนาคน พัฒนาชาติ 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

กว่า10 ปีแล้ว ที่องค์  การสหประชาชาติมีมติพิจารณายกย่องให้ "วันวิสาขบูชา" เป็นวันสำคัญสากลของโลก ด้วยเหตุผลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เผยแพร่หลังธรรมที่นำมาซึ่งความสุขและความสงบสุขของปวงชน 


พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่าเป็นวันที่บูชาเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้า3 เหตุการณ์ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ต่างกัน แต่ในทางจันทรคติถือว่าเป็นวันเดียวกันเป็นและเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งสำหรับ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก

  

ในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม วันวิสาขบูชาโลกครั้งที่10 พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา และเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กำลังจะมีพระชนมพรรษาครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งจะมีประมุขสงฆ์และนักปราชญ์คนสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนา จำนวน 2500 รูป / คน จาก 87 ประเทศทั่วโลก ร่วมเข้างาน 


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ  การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนา ขึ้น สืบเนื่องมาจากชาวโลกซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง จากวิกฤติการณ์และความหายนะต่างๆ ทางธรรมชาติ ความไม่เสมอภาค และสภาพความตึงเครียดในสังคม'การศึกษา' จึง เป็นวิถีทางอันดีที่สุดที่จะสร้างสันติภาพจากภายในแก่มวลมนุษยชาติ และจะเป็นพลังอันสำคัญในการผลักดันและสร้างหนทางใหม่ๆ แห่งการคิด การกระทำ เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืน 


ในโอกาสนี้พระพรหมบัณฑิต กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา ผ่านมุมมองทางพุทธศาสนาว่า ปัจจุบันการศึกษาสามารถเรียนวิชาต่างๆ จากหนังสือเรียน จากอินเทอร์เน็ตได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนได้จากสิ่งเหล่านี้คือ 'ศีลธรรม' ฉะนั้น การจะยกระดับความรู้ของคน ก็ต้องอาศัยหลักการทางพุทธศาสนา 


ยกตัวอย่างเช่น สามารถช่วยฝึกคนให้มีสมาธิในการทำกิจต่างๆ ได้ และเมื่อมีสมาธิแล้ว ก็จะเกิดทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี

 

"นอกจากนี้พุทธศาสนา ยังช่วยให้คนที่นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิต มีความสุข เป็นความสุขที่หามิได้จากทรัพย์นอก แต่มาจากทรัพย์ภายใน ทั้งความมีน้ำใจ ความรู้จักพอ ซึ่งหากการศึกษามีจุดประสงค์เพียงให้ความรู้ ให้ความสามารถ ให้ความเฉลียวฉลาด แต่ไม่ได้สร้างให้คนมีสมาธิ มีจรรยาบรรณ มีความเมตตากรุณา หรือรู้จักพอ ด้วยภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับตัณหาไม่รู้จบของคน ย่อมทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมได้ การมีพระพุทธศาสนา จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมจิตใจของคนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี กระทำแต่สิ่งดี มุ่งศึกษาแต่สิ่งดี และทำให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"


และเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนว่า นอกเหนือจากการทำบุญและประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว การทำความดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรกระทำเช่นกัน


เพราะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อจิตใจของ ตนเองเท่านั้น พลังแห่งความดีนี้ ยังก่อประโยชน์ให้สังคมชาวพุทธและสังคมโลกเป็นสังคมที่น่าอยู่ได้สืบไป  


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2556


 

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง
วิจัยเผย 5 ปัจจัยเสี่ยง ฆ่าตัวตาย
คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่รึป่าว ?
ฆ่าตัวตาย … เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
คุยกับใครได้บ้างเวลาท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
ธรรมะคิด เว็บธรรมะเพื่อคุณ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional