< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

บทความให้กำลังใจ

เกราะกำบังใจสร้างได้อย่างไร?

 

 

เกราะกำบังใจสร้างได้อย่างไร? (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

          นักจิตวิทยาชี้ว่า โดยทั่วไปแล้วสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ที่เจอเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆ มักกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 6 เดือน โดยร้อยละ 90 ของผู้ประสบภัยไม่ มีปัญหาทางจิตในระยะยาว และมีเพียงร้อยละ 10 ที่ต้องการการบำบัดทางจิต

            ความรุนแรงของหายนะจากภัยพิบัติสำหรับผู้ประสบภัยบางรายอาจเป็นประสบการณ์ที่ เลวร้ายเกินกว่ าจะสามารถปรับตัวได้ ดังนั้นการทำความเข้าใจและยอมรับความเจ็บป่วยทางจิตหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปจึงเป็นหนทาง ที่ทำให้ผู้ป่วยหลุดพ้นจากวังวนแห่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ ต้นคิด ขอนำเสนอวิธีการบำบัดสภาพจิตใจผู้ประสบภัยให้เข้มแข็งและต่อสู้กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น...

ปลดปล่อย-ละวาง

          การปรับสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ภาวะความเจ็บป่วยทางจิตที่ เกิดขึ้นบรรเทาเบาบางลง โดยการปลดปล่อยหรือระบายความรู้สึก ความเครียด หรือความสิ้นหวังที่มีอยู่ในใจจะช่วยให้ผู้ประสบภัยรู้สึกดีขึ้น และหลีกเลี่ ยงการรับข่ าวสารหรือภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เพื่อลดความตึงเครียด

          ที่สำคัญคือ ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียหรืออ่อนล้า และทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นไปตามปกติ โดยหาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลาย อาทิอ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือเดินเล่น เป็นต้น

สร้างสานสัมพันธ์

          การส่งเสริมให้ผู้ประสบภัยได้พูดคุยกับคนในครอบครัวและเพื่อนให้มากขึ้นสามารถช่วยลดภาวะตึงเครียดได้มาก และพยายามสนับสนุนหรือสร้างกิจกรรมสร้างสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนอกจากนี้ อาจมีการเชิญชวนให้กลุ่ มผู้ประสบภัยร่ วมกันฟื้นฟูชุมชนและสังคมของตน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่สามารถส่งผ่านพลังใจให้ผู้ประสบภัยเข้มแข็งขึ้น

เลี่ยงการใช้สารเสพติด

          ในยามที่ จิตป่วยไข้ ปฏิกิริยาการตอบสนองทางร่ างกายมักเป็นไปในทางลบ อาทิปวดศีรษะ ปวดหลัง มีปัญหาระบบย่อยอาหาร ร้องไห้แบบไม่รู้สาเหตุ นอนไม่หลับหรือหลับยาก ทำให้ผู้ป่วยบางรายหันไปพึ่งสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการบั่นทอนสุขภาพให้แย่ลง และควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด

          ข้อแนะนำอีกประการคือ การสร้างพลังใจ โดยการคิดบวกและมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยเอาชนะและผ่านพ้นวิกฤตไปได้

กุญแจ 5 ประการสู่เกราะป้องกันทางใจรับมือกับภัยพิบัติ

          ภัยพิบัติธรรมชาติเป็นหายนะที่ ไม่ อาจล่ วงรู้ได้ การเตรียมสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะมีสติและเข้มแข็งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยทางจิตวิทยาแนะนำหลักสำคัญไว้ 5 ประการคือ

          1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยและสงบ
          2. ส่งเสริมการเชื่อมต่อของแต่ละบุคคลในสังคม
          3. ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลและชุมชน
          4. เสริมสร้างพลังอำนาจของสังคม
          5. สร้างความหวังให้แต่ละบุคคล


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง
วิจัยเผย 5 ปัจจัยเสี่ยง ฆ่าตัวตาย
คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่รึป่าว ?
ฆ่าตัวตาย … เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
คุยกับใครได้บ้างเวลาท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
ธรรมะคิด เว็บธรรมะเพื่อคุณ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional