< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง

ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย

 

       ทำมัยเค้าถึงคิดสั้น?... ทำมัยเค้าถึงไม่ห่วงคนข้างหลัง?... ทำมัยมีปัญหาอะไรเค้าถึงไม่ ปรึกษาใคร?... ทุกปัญหาย่อมมีทางออก… ฯลฯ 


        คำถามมากมาย ความสงสัยมากมายเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกทิ้งอยู่ด้านหลัง… ไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริง แล้วคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเหล่านั้นคิดอะไรก่อนลงมือทำร้ายตัวเอง โดยไม่มีวันได้กลับมาอธิบาย บอกเล่าความรู้สึก ความทุกข์ใจกับใคร ๆ … ต่างก็ได้แต่คาดเดากันไปต่าง ๆ นานา ว่าเป็นเพราะ ความเครียดที่เกิดจากเรื่องใด ความรัก, การงาน, การเงิน ฯลฯ 


        สาเหตุของการฆ่าตัวตาย ถ้ามองกันลึก ๆ แล้วคงเป็นผลพวงมาจากความทุกข์ในจิตใจอัน เกิดจากปัญหา หรือปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งหากเราเข้าใจถึงสาเหตุที่พอจะเป็นไปได้ จะทำให้เราเข้าใจ และดูแลคนที่เราห่วงใยอย่างใกล้ชิดได้ เพื่อป้องกันการเกิดความคิดฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองกับคน ที่เรารัก และห่วงใย … 


        การตัดสินใจฆ่าตัวตายของคน ๆ หนึ่งเป็นผลมาจากหลายสาเหตุรวม ๆ กัน มิได้เกิดจาก สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง โดยเฉพาะ และสาเหตุที่พบมากที่สุดส่วนใหญ่มาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่อยากอยู่เป็นภาระของคนใกล้ชิด หรือเกิดอาการทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็นอยู่ อีกหลายราย ถ้าไม่ เจ็บป่วยอาจเป็นเพราะความรู้สึกเหงา สับสน โดดเดี่ยว ผิดหวัง สุดท้ายเกิดอาการซึมเศร้า หรือเรียก กว่า “ภาวะซึมเศร้า”, “โรคซึมเศร้า” และจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 60 ของการฆ่าตัวตายมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคซึ่มเศร้า และการติดสุรา หรือสารเสพติดเรื้อรัง …


ปัจจัยทางด้านชีวภาพ

        การศึกษาทางการแพทย์ พบว่าผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 9 ใน 10 มีความเจ็บป่วยทาง จิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งขณะทำการฆ่าตัวตาย โดยมีสาเหตุสำคัญคือภาวะซึมเศร้า ทางการแพทย์ ระบุว่า “โรคซึมเศร้า” เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ชื่อ เซโรโทนิน (Serotonin) มี ปริมาณลดลง ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกท้อแท้ หงอยเหงา เบื่อหน่าย ไม่สนุกสนานกับชีวิต นอนไม่ หลับ สะดุ้งตื่นกลางดึก ฝันร้ายบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบให้ความสามารถในการทำงานลดลง และจาก การศึกษาพบว่าอารมณ์เศร้าที่มีอาการรุนแรง หรือที่มีอาการทางจิตร่วมด้วย มีสาเหตุส่วนหนึ่งจาก กรรมพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองของผู้มีอาการซึมเศร้า ซึ่งแสดงถึงกระบวนการทาง ชีวภาพ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะซึมเศร้า และพบว่าการรักษาด้วยยาเพื่อปรับการทำงาน ของระบบสารเคมีในสมอง ช่วยให้อาการดีขึ้นเร็วกว่าการรักษาทางจิตใจ แต่การรักษาจะได้ผลดีที่สุด และช่วยป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำ หากให้การรักษาทั้งทางยา และทางจิตใจควบคู่กันไป โดยการ ช่วยเหลือทางจิตใจจะเน้นการปรับวิธีคิดเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา และการสร้างสัมพันธภาพ … การ รักษาที่ถูกต้อง ถูกทางจึงมีความสำคัญในการป้องกันการฆ่าตัวตายให้ลดลงได้


ปัจจัยทางด้านสังคม


        ปัญหาทางด้านสังคม เป็นปัญหาที่หลายคนในสังคมต้องเผชิญร่วมกัน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ, การแก่งแย่งแข่งขันกันของในสังคม, ความสับสนวุ่นวาย เป็นต้น หากแต่เรา และคนที่เราห่วงใยจะ ดำรงอยู่ภายใต้สภาวะเช่นนั้นได้อย่างไร ไม่ให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก ไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินของ สังคม ไม่รู้สึกขาดความหมายในการมีชีวิตอยู่


ปัจจัยทางด้านจิตใจ


       
จิตใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจของคนเรา .. คนที่คิดฆ่าตัวตาย มักมอง ตนเองในแง่ลบ เช่น มองตนเองไม่มีค่า, มองเห็นแต่ความผิดพลาดในสิ่งที่ตนเองทำ, มองเห็นความ ท้อแท้ การไร้ซึ่งทางออกของปัญหา ในที่สุดก็ก่อให้เกิดการสิ้นหวัง นำสู่ภาวะซึมเศร้าในที่สุด จะ เห็นได้ว่าการฆ่าตัวตายมักเกิดจากหลายสาเหตุ และหลายปัจจัยประกอบกัน การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการป้องกันการฆ่าตัวตายจึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์กันของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในแง่ของสังคม รอบด้าน รวมทั้งสภาวะจิตใจของผู้ป่วยเองด้วย

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง
วิจัยเผย 5 ปัจจัยเสี่ยง ฆ่าตัวตาย
คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่รึป่าว ?
ฆ่าตัวตาย … เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
คุยกับใครได้บ้างเวลาท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
ธรรมะคิด เว็บธรรมะเพื่อคุณ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional