< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

“ตู้ถุงยางอนามัย ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน”
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,256หน่วยตัวอย่าง   ทุกภูมิภาค พบว่า “ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9เห็นด้วยกับการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แต่ประชาชน อีก  ร้อยละ 36.1ไม่เห็นด้วย  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยแบ่งเป็นช่วงอายุ พบว่า ประชาชนทุกช่วงอายุเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว โดย กลุ่มช่วงอายุ ต่ำกว่า 18 ปี เห็นด้วย ร้อยละ 73.3 รองลงมา อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 68.0 และอายุ 26ปีขึ้นไป ร้อยละ 60.6

          ผลจากการสำรวจยังพบว่า “ประชาชนที่
เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ระบุว่า

          หากมีติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะส่งผลดี
โดยประชาชน ร้อยละ 36.6 เห็นว่าเป็นการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รองลงมา ร้อยละ 31.9 เชื่อว่าจะสามารถลดการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ กามโรค และร้อยละ 17.3 เป็นการให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต/การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และเมื่อถามว่าควรมีการขยายการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษาประเภทใด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 60.1ระบุว่าควรขยายการติดตั้งไปยังสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รองลงมา ร้อยละ 47.1 วิทยาลัยเทคนิค/อาชีวศึกษาของรัฐบาล และร้อยละ 39.1โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา”

          สำหรับประชาชนที่
ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ระบุว่า

          หากมีติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะส่งผลเสีย
โดยประชาชน ร้อยละ 78.4 เห็นว่า เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีเพศสัมพันธ์ รองลงมา ร้อยละ 21.6 เห็นว่าเป็นการทำให้ผิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเมื่อถามว่าหากไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแล้วคิดว่าควรไปติดตั้งที่ใด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 25.6 ระบุว่า ไม่ต้องติดตั้งที่ใด รองลงมา ร้อยละ 23.6 โรงพยาบาล/สถานีอนามัย และร้อยละ 21.4 ห้างสรรพสินค้า

 จากศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2555

 

 

 

 

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ กันนะ
เมลล์ของคุณ *
เมลล์ของเพื่อนคุณ (ถ้าต้องส่งให้หลายคนให้ใช้เครื่องหมาย "," คอมม่า คั่นค่ะ.)
*
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะ
ชื่อ *

กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้) *
อีเมล์ (จะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ)
เว็บไซต์
*
icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional