< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

ข่าว ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เอดส์

25 เอดส์เยือนไทยวัยรุ่นกำลังถูกรุกฆาต!

 

 

25 เอดส์เยือนไทยวัยรุ่นกำลังถูกรุกฆาต!  (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

         
ข่าวดีในวันนี้ก็คือ จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระดับโลกลดลงแล้ว

         
แต่ข่าวร้ายที่แฝงอยู่ในข่าวดีก็คือ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสที่ยังไม่มียารักษาดังกล่าวยังมีสูงถึง2,700,000 คนในแต่ละปี

         
รายงานฉบับล่าสุดของ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับ สถานการณ์เอดส์ว่า ในปี 2550 มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 33 ล้านคน และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากราว 3 ล้านคน ในปี 2544 เหลือประมาณ 2.7 ล้านคน ในปี 2550 ที่ผ่านมา

         
ที่น่าเศร้าคือ คาดการณ์กันว่า ร้อยละ 45 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 15-24 ปีจากเทศถึงไทย วัยทีนสุดเสี่ยง

ปรับมุมมองมาที่บ้านเรากันบ้าง

          นับตั้งแต่พบผู้ป่วยเอดส์รายแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2527 จนถึงปี 2550 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประมาณ 1.1 ล้านคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่าครึ่ง คือ 585,830 คน และคาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 12,787 คนต่อปี

         
ที่น่าสนใจคือ กลุ่มอายุที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ วัยรุ่นเช่นเดียวกับภาพรวมระดับโลก ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ว่า ในจำนวนผู้คิดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยทั้งหมดเป็นวัยรุ่นวัย 15-24 ปี ร้อยละ 8.6 โดยช่วงวัยที่เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดอยู่ระหว่าง 15-19 ปี ดังผลวิจัยจาก 4 พื้นที่แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าวัยรุ่นช่วงวัยดังกล่าวกำลังมีอัตราการติดเชื้อขยายวงกว้างขึ้น ดังนี้

1.    จังหวัดเชียงใหม่ จากการเก็บข้อมูลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของสำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ พบว่า เยาวชนกลายเป็นกลุ่มที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุด จากเดิมที่เป็นกลุ่มแม่บ้าน และคนวัยทำงาน โดยกลุ่มอายุ 12-15 ปีเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุด

2.    จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นกำลังเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมากโดยผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปี 2550ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 22 ในจำนวนดังกล่าวใช้ถุงยางอนามัยไม่ถึงครึ่ง คือ ร้อยละ 41 อีกกลุ่มหนึ่ง คือ นักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.2 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 45 ในจำนวนนี้ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 51 วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตา คือ กลุ่มทหารก่อนเข้าประจำการ พบว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 92 ในจำนวนนี้ใช้ถุงยางอนามัยเพียง ร้อยละ 44

3.    จังหวัดสระแก้ว ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชี้ว่านักเรียนชาย ร้อยละ 20 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 10 เคยมีประสบการณ์ทางเพศ โดยมีเพียง ร้อยละ 30 ที่ใช้ถุงยางอนามัย

สำรวจ รักล้ำเส้นในวัยเรียน

          จากรายงานผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในปี 2551 พบว่า สาเหตุหลักของการติดเชื้อร้อยละ 84 มาจากการมีเพศสัมพันธ์ และมีแนวโน้มการติดเชื้อในกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี ขยายวงกว้างขึ้นข้อมูลด้านหนึ่งที่ช่วยปะติดปะต่อให้เห็น ประตูบานใหญ่ ที่เอื้ออำนวยให้เอดส์รุกฆาตวัยรุ่นระดับทีนเอจในบ้านเรา ก็คือ ผลการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของประเทศไทย (National Sex Behavior Survey ofThailand, NSBS) ในปี 2549 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่า

1.    ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นเพศชาย (Young Adults) อายุ 18-24 ปี และร้อยละ 63 ของวัยรุ่นเพศหญิงอายุ 18-24 ปีเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และในกลุ่มเดียวกันนี้ กว่าร้อยละ 30 ของวัยรุ่นเพศชาย เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 16 ปี สำหรับวัยรุ่นหญิงคิดเป็นร้อยละ 9

2.    วัยรุ่นช่วงวัย 18-19 ปี ที่เรียนหนังสือ เพศชาย ร้อยละ 46.3 หรือไม่ถึงครึ่งเท่านั้นที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ขณะที่วัยรุ่นหญิงช่วงอายุเดียวกัน ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 18.4

3.    เปรียบเทียบระหว่างวัยรุ่นช่วงวัย 18-24 ปี พบว่า ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งมีประสบการณ์ทางเพศมากขึ้นทั้งชายและหญิง

สื่อรายล้อมคือหนึ่งประตูสู่โรคร้าย

          แวดวงวิชาการยอมรับว่า สื่อยั่วยุต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีส่วนกระตุ้นเบื้องหลังให้วัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น

         
ผลสำรวจพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่น พบว่า มาจากการดูหนังโป๊ของนักเรียนชาย ร้อยละ 82 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 48 และมาจากการเข้าชมเว็บไซต์ลามกของนักเรียนชายร้อยละ 53 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 18 

         
แม้มองในภาพใหญ่ถือได้ว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระดับสากล แต่เราจำเป็นต้องก้าวเดินเคียงเขาไปใน เรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ?

         
เพราะนี่คือเรื่องของความเป็นความตายที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมสังคม ของเราที่มา ภัยเอดส์คุกคามวัยรุ่นไทยเพราะเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ใน รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2552และ วิถีเพศวัยรุ่นไทยและกรอบคิดทางเพศในสังคมไทย โดย สินธุ์ ราชสีห์ แผนงานพัฒนาระบบ  ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สืบค้นได้จาก http://www.hiso.or.th/

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional