< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

ข่าว ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เอดส์

ผลวิจัยระบุ นักเรียนมีความรู้โรคเอดส์ในเกณฑ์ดี แต่ยังเสี่ยงสูง

 

 

ผลวิจัยระบุ นักเรียนมีความรู้โรคเอดส์ในเกณฑ์ดี แต่ยังเสี่ยงสูง

โดย โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

         
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเอชไอวีและพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

         
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ พบว่ายังไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ ซึ่งหมายถึงความรู้เรื่องเอชไอวีอาจไม่มีผลกับการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของกลุ่มนักเรียน โดยที่แม้นักเรียนจะมีความรู้ดี แต่บางคนก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่

          
 กลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงมากนั้น ก็มีความรู้เรื่องเอชไอวีในเกณฑ์ค่อนข้างดี ซึ่งอาจเป็นผลจากความคิด วิจารณญาณ การตระหนักถึงผลเสียในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ ยังมีไม่มากพอตามวุฒิภาวะงานวิจัยระบุ

         
ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ นั้นพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๘.๖ มีทัศนคติในแง่บวก โดยเมื่อพิจารณาตามความสัมพันธ์กับความเสี่ยงพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน คือมีกลุ่มที่เสี่ยงน้อยร้อยละ ๘๔ และกลุ่มเสี่ยงมากร้อยละ ๖.๒

         
เมื่อพิจารณาทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง เพราะกลุ่มเสี่ยงสูงบางคนก็มีคะแนนความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับเอชไอวีค่อนข้างดี ขณะที่ ความสัมพันธ์เรื่องเพศกับความรู้ และทัศนคตินั้น เพศหญิงส่วนใหญ่มีความรู้ ความตระหนักและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเอชไอวีมากกว่าเพศชาย

         
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ทำการศึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง จำนวน ๑๔๗ คน โดยใช้แบบสอบถามถามถึงข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional