< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

โลกร้อน รอบโลก

กรมควบคุมมลพิษเปิดค่ายเยาวชน ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

กรมควบคุมมลพิษเปิดค่ายเยาวชน ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

          กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเรียงความเยาวชนกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าร่วมค่ายต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

          นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงโครงการว่า กรมควบคุมมลพิษจัดทำค่ายเยาวชน ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา กล้าที่จะแสดงความคิด และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ และสังคมได้ ในการร่วมป้องกันมลพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในปัญหามลพิษ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้เกิดต้นแบบในการร่วมกันใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

          กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั่วประเทศร่วมส่งเรียงความในหัวข้อ เยาวชนกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนื้อหาเรียงความต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจของเยาวชนในการร่วมกันป้องกันมลพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียงความของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน จะได้เข้าร่วมเข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน 4 คืน ร่วมเรียนรู้วิชาการจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้สื่อข่าวจากวิทยากรพิเศษคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย ร่วมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและเยี่ยมชมการจัดรายการข่าวโทรทัศน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่งผลงานได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400 หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-2082-4 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษโทรศัพท์ 0-2298-2082-4  โทรสาร 0-2298-2085  www.pcd.go.th กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional